Na miejscu świadczymy usługi obróbki elementów montażowych m.in.

  • okapów
  • wiatrówki
  • szczytu dachu
  • gąsiory dachowe
  • kalenica stożkowa , prosta
  • rynny
  • pasy nadrynnowe, podrynnowe
  • wiatrownice dolne,górne
  • łączniki,bariery śniegowe ,łapacze śniegu